MIND levert bijdrage aan rondetafelgesprek over afbouwmedicatie

Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie. Als landelijke koepel van cliënten-, patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg vindt  MIND dit een belangrijk onderwerp en leveren daarom graag een bijdrage aan dit gesprek. Hierbij zullen we het belang benadrukken van… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Pro Persona wil peer-to-peer coaching voor alle regiebehandelaren

18 juni 2019 –In de ziekenhuiszorg is het al jaren gemeengoed: de medisch specialist evalueert zijn functioneren regelmatig en werkt voortdurend  aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 2020 geldt deze eis voor alle medisch specialisten, dus ook in de GGZ. Je  moet vanaf volgend jaar kunnen aantonen dat je deelneemt aan een IFMS-systeem bij (her)registratie in…

Lees verder

Reactie MIND op rapport over geweld in de jeugdzorg

Op 12 juni 2019 bood de Commissie De Winter haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid) aan. Ruim driekwart van de kinderen in instellingen en pleeggezinnen zijn de afgelopen decennia misbruikt,… Lees verder… Het bericht

Lees verder

NIP en P3NL sturen brandbrief over kwaliteitsstatuut ggz

Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals. Inspanningen van partijen in het hoofdlijnenakkoord ggz verbeteringen aan te brengen hebben afgelopen jaar vrijwel niets opgeleverd.  Het NIP en P3NL geven daarom… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Mensen met borderline kunnen emotioneel meer dan ze zelf en hulpverleners denken

15 juni 2019 – Hulpverleners zouden cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) meer vertrouwen moeten geven bij het verwerken van hun emoties. Ze moeten ook meer oog hebben voor emotionele vaardigheden die wel goed ontwikkeld zijn, zodat borderliners meer in hun kracht komen en de stigmatisering over hen afneemt. Hulpverleners krijgen dusdoende meer plezier in en…

Lees verder

Trauma veroorzaakt wezenlijke verandering in de hersenen

14 juni 2019 – In zijn boek “The Body Keeps The Score” uit 2014 doet de Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk (1943) een krachtige en warmhartige poging om een gigantische knuppel in het hoenderhok van de DSM-psychiatrie te gooien. Hij vertelt wat ruim 30 jaar werken met getraumatiseerde mensen hem geleerd heeft én… welke conclusies…

Lees verder

Kinderen in de jeugdzorg door de jaren onvoldoende beschermd tegen geweld

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorg instellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Zo werkt stress in het menselijk lichaam

12 juni 2019 – Niet alleen ouderen hebben last van stress, ook steeds meer jongeren ervaren meer spanning dan ooit en steeds vaker komt het in het nieuws dat jongeren kampen met burn-outs. Maar wat is stress en hoe werkt het eigenlijk in het menselijk lichaam? De Nederlandse encyclopedie geeft aan dat er 22 verschillende betekenissen…

Lees verder

Bewijs geleverd voor nature/ nurture-relatie bij psychotische stoornissen

Psychotische stoornissen ontstaan omdat sommige mensen een genetische gevoeligheid hebben voor bepaalde risicofactoren voor het ontwikkelen van die stoornissen, zoals cannabisgebruik en traumatische gebeurtenissen. Oftewel: ‘nature’ maakt sommige mensen gevoelig voor ‘nurture’. Over die hypothese bestond binnen de psychiatrie brede consensus, maar het bewijs ontbrak. In een groot Europees onderzoek, geleid… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Het zevende CELEVT congres geeft nieuwe inzichten traumabehandeling

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in De Eenhoorn Amersfoort het zevende CELEVT congres  – Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid. Opgroeien in een destructief traumatiserend gezinssysteem waarin er voortdurend sprake is van… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Brede samenwerking brengt verward gedrag sneller in beeld

Omdat mensen met verward gedrag na de eerste signalen vaak weer uit zorg verdwijnen, zijn vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en GGD Hollands Noorden een project gestart voor een sluitende aanpak. Dat leidt tot een betere afstemming, snellere verwerking van meldingen en meer kennis bij burgers en professionals van… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Last van slapeloosheid? MIND heeft tips voor je!

Als je last hebt van slapeloosheid is het belangrijk om daar iets aan te doen. Hieronder lees je tips om je klachten te verminderen. Helpen deze tips niet en worden je klachten niet minder? Ga dan naar je huisarts. De arts onderzoekt eerst wat de oorzaak is van je slaapprobleem. Voor hulp… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Studenten InHolland hebben vaak te kampen met stress en depressive klachten

 Stress, depressie en angst zijn de meest genoemde klachten van meer dan 40% van de Inholland-studenten, zo blijkt uit onderzoek van het lectoraat studiesucces. Dikwijls hebben de gevoelens van stress of uitputting ook invloed op de mate waarin studenten hun dagelijkse (studie)activiteiten kunnen uitvoeren. Welke stappen kunnen instellingen treffen in de strijd tegen… Lees verder… Het

Lees verder

Kortdurende psychotherapie is effectief bij ouderen met PTSS

Kortdurende psychotherapie is ook effectief bij ouderen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS); pessimistische verwachtingen hierover zijn vaak ongegrond. Interventies zoals narratieve exposure therapie (NET) en Present Centered Therapy (PCT) zijn ook op latere leeftijd veilig en effectief. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jeannette Lely aan de Universiteit Utrecht. Ouderen vormen binnen de… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Herken jij de drie fasen van stress?Stress kent iedereen. Jong en oud heeft er last van. En op steeds jongere leeftijd raken mensen uitgeput doordat zij enorme druk ervaren in hun leven. Een beetje spanning in je leven is niet verkeerd. Hierdoor kan je op een belangrijk moment een extra inzet tonen of langer geconcentreerd blijven op… Lees verder… Het bericht

Lees verder

GGZ Nederland : VNG is onmisbare partner voor onze leden

GGZ Nederland is zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor GGZ Nederland is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, maar álle geboden Wmo-zorg. De VNG… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Kortdurende therapie even goed als antidepressiva tegen terugval depressie bij zwangeren

Zwangere vrouwen die kortdurende therapie volgen, zijn mogelijk even goed beschermd tegen terugval van depressie als zwangeren die antidepressiva blijven slikken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marlies Brouwer van de Universiteit Utrecht. Brouwer heeft een eerste wereldwijd gerandomiseerde studie gedaan naar de kortdurende psychologische training in combinatie met het afbouwen van… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Jaarverslag PVP: cliënten klagen over gebrek aan continuïteit in zorg én dossierinzage

Meer gegrond verklaarde klachten vanwege procedurefouten in het kader van dwangaanzegging, diversiteit bij de invulling van de rol van de klachtenfunctionaris binnen ggz-instellingen, cliënten die klagen over een gebrek aan continuïteit in de zorg én dossierinzage die soms moeilijk te realiseren bleek. Dit zijn onderwerpen die de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) in 2018… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Subtiele verschillen in de hersenen bij mensen met een dwangstoornis

De hersenstructuur van patiënten met een dwangstoornis wordt gekenmerkt door specifieke maar subtiele volumeverschillen in de dieper gelegen hersenkernen, die belangrijk zijn voor emotie en gedrag. Dit blijkt uit een  unieke wereldwijde samenwerking op het gebied van hersenonderzoek bij de dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis). Op woensdag 5 juni promoveert Premika Boedhoe bij… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Codam: een gratis programmeerschool, óók voor drop-outs

Na het grote succes van 42 in Parijs, heeft Amsterdam nu ook een gratis programmeer-opleiding. School drop-outs zijn er van harte welkom. ‘Veel jongeren met autisme komen hier tot bloei’. Codam is geen gewone school.  Er zijn hier geen leraren, geen lesroosters, geen klassen, geen deadlines en ook geen sluitingstijden – de… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Open en gesloten opnames in de geestelijke gezondheidszorg

4 juni 2019 – In de media zien we dat er veel onduidelijkheid bestaat over de verschillende soorten behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg, en over de regels omtrent opname en ontslag. Met name de betekenis van open en gesloten afdelingen verdient extra uitleg. GGZNederland zet deze verschillende behandelingen op een rij. Ambulante behandeling De meeste mensen…

Lees verder

Campagne 4voorFier voor kwetsbare kinderen en jongeren van Fier

Fier helpt jaarlijks honderden kinderen en jongeren die te maken hebben met geweld, verwaarlozing en uitbuiting. Alle opvang, zorg en scholing wordt verzorgd door professionals en vele vrijwilligers en gefinancierd uit zorggelden. Maar de ‘gewone’ dingen als kleding, sportspullen, spelmateriaal, schoolspullen of een fiets vallen daar niet onder. Dankzij donateurs, fondsen,… Lees verder… Het bericht

Lees verder

WHO maakt fout: burn-out toch niet officieel erkend als ziekte

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een fout gemaakt bij de communicatie over burn-out in de nieuwe catalogus met ziekten, symptomen en oorzaken van letsel, zo meldt de NOS.  De organisatie meldde op de website dat burn-outs voortaan beschouwd zouden worden als een syndroom, maar is daar van terug gekomen. Burn-out staat ook in de… Lees verder… Het

Lees verder

Nedelandse Zorgautoriteit: Ruimte voor verbetering bij inkoop ggz

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg kunnen nog meer doen om te zorgen dat mensen op tijd goede zorg krijgen als ze dit nodig hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit doet een aantal concrete aanbevelingen in de monitor contractering ggz 2019. We zien dat mensen als gevolg van patiëntenstops en wachttijden niet… Lees verder… Het bericht

Lees verder

GGZ Nederland: kom met een wettelijke regeling voor informatie-uitwisseling

Een hardnekkig probleem in de forensische zorgketen blijft de uitwisseling van informatie. Dit kwam in de casus Michael P. op ontluisterende wijze aan het licht. De huidige wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid voor de automatische en tijdige uitwisseling van alle relevantie informatie. “Wij vinden het van belang dat deze reparaties in de… Lees verder… Het bericht

Lees verder

75.000 patiënten met psychose krijgen onvoldoende zorg

Drie kwart van de in totaal bijna honderdduizend patiënten met een psychose in Nederland krijgt niet de psychotherapie die zij volgens specialisten nodig hebben. Ook medicatie wordt niet volgens de voorgeschreven richtlijnen verstrekt, schrijft de Volkskrant op basis van een vrijdag verschenen rapport ‘Praten naast pillen’, zo meldt NU.nl. Aan het… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Nieuwe website over preventieve cognitive therapie tegen terugval depressie

Preventieve cognitieve therapie (PCT) kan het risico op terugval van depressie sterk verminderen, zo bleek uit onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Uit een nieuwe publicatie van het onderzoeksteam van Bockting blijkt ook dat de inzet van PCT kosteneffectief is. Om patiënten en zorgprofessionals met de methode in aanraking te… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.  Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben…. Lees verder… Het bericht

Lees verder

Congres met blik op de toekomst van de forensische psychiatrie

Bent u geïnteresseerd in innovatieve behandelmethodieken en -technieken binnen de forensische zorg? Het congres  Verder Kijken Verder Komen biedt inzicht in een aantal van deze recente innovaties. Hoe zal de forensische psychiatrie er over 10 jaar uitzien? In de forensische psychiatrie worden steeds meer technologische vernieuwingen ter verbetering van assessment en… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

27 mei 2019- Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland en de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn) hun voorstellen toegelicht. Het werd helaas geen vliegende start, omdat werkgevers een aantal verslechteringen hebben voorgesteld die haaks staan op de ambitie van de…

Lees verder

Onderzoek naar een korte intensieve behandeling voor kinderen met tics

Op het 12e Europese congres over Tourette en ticstoornissen in Hannover, presenteerde onderzoeker in opleiding Annet Heijerman van het expertisecentrum DAT de eerste voorlopige resultaten van de pilotstudie naar Tackle your Tics: een korte, intensieve exposuretherapie voor kinderen met ticstoornissen. Ervaringsdeskundige Laura Beljaars ontving een prijs voor de beste posterpresentatie, over… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Minister Kaag wil team voor psychosociale noodhulp in crisisgebied

Mensen die getroffen zijn door een ramp of conflict moeten zo snel mogelijk psychosociale hulp krijgen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil daarom onder meer een internationale pool opzetten van experts op dit gebied die op verzoek van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en hulporganisaties direct kunnen afreizen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Hoe herken je een alcoholverslaving? 

Wanneer je merkt dat iemand in je naaste omgeving buitensporig veel alcohol drinkt, kan dit erg veel zorgen oproepen. Toch worden veel mensen onbewust al als alcoholist bestempeld, zonder dat gekeken wordt of er echt sprake is van een alcoholverslaving. Specialisten roepen dan ook op om niet zomaar een labeltje op… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Platform31 zoekt koplopers voor experiment Weer Thuis

De transformatie van het beschermd wonen is gaande, maar op veel woonvragen zoeken we nog naar antwoorden. Als we praten over wonen in de wijk of opnieuw zelfstandig wonen van mensen met psychische kwetsbaarheden, welke woonvormen zijn dan nodig? Of welke ondersteuning leidt tot een zachte landing in de wijk? Over… Lees verder… Het bericht

Lees verder