Meisjes lijden het vaakst aan examenstress

25 mei 2018 – Bijna 80 procent van alle eindexamenkandidaten ervaart stress bij de gedachte aan het examen. Bij meisjes leveren de examens beduidend meer stress op dan bij jongens. Zo heeft maar liefst 80 procent van de meisjes regelmatig last van examenstress in vergelijking met 71 procent van de jongens. Dit blijkt uit onderzoek……


Meer samenwerking om mensen met psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen

25 mei 2018 – Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid.  GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties tekenden afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk……


Behoeften mens centraal bij opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gisteren  stelden 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de… Lees verder… Het bericht…


Jeugdjournaal: Veel kinderen moeten te lang wachten op psychische hulp

Stel het gaat niet goed met je. Je zit niet lekker in je vel bijvoorbeeld omdat je met een probleem zit. Als je daar erg veel last van hebt en je kunt het niet zelf oplossen, dan kun je psychische hulp krijgen. Maar heel veel kinderen moeten erg lang wachten op… Lees verder… Het bericht…


Slechts deel van antipestprogramma’s op basisscholen blijkt effectief

De lessen die kinderen krijgen om pesten tegen te gaan, hebben niet allemaal het gewenste effect. Onderzoekers concluderen dat vier antipestprogramma’s pesten daadwerkelijk terugdringen.Het onderzoek is uitgevoerd door vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Hiervoor hebben leerlingen van 71 scholen tweemaal, in het… Lees verder… Het bericht…


Uitslapen kan gezondheidsrisico’s slaaptekort verminderen

Personen die regelmatig te kort slapen, zouden risico op diverse gezondheidsproblemen lopen en daardoor een vroegtijdig overlijden riskeren. Door dit slaaptekort te compenseren en af en toe uit te slapen, zou men deze risico’s kunnen voorkomen.Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd in Journal of Sleep Research, zo meldt… Lees verder… Het bericht…


Jonge ondernemer relatief gevoelig voor burn-out klachten

Jonge ondernemers tussen de 18 en 34 jaar lopen het grootste risico op een burn-out. Maar liefst 62 procent van deze groep geeft aan last te hebben van burn-out gerelateerde klachten. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau GfK. Daarmee lopen zij het grootste risico in vergelijking… Lees verder… Het bericht…


PTSS-zorg Nationale Politie nog steeds niet op orde

De zorg voor agenten met PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis, is nog steeds ondermaats. Dat stelt professor Berthold Gersons, al dertig jaar adviseur van de Nationale Politie, in EenVandaag. Gersons: “Het wordt duidelijk dat het nog steeds niet goed georganiseerd is. De politie houdt een zekere chaos waarbij eindeloze procedures ontstaan.”… Lees verder… Het bericht…


Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media

 In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. Dit was in 2015 nog 19 procent. Onder 25-plussers is het aandeel dat zich verslaafd voelt lager. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen Belevingen is een jaarlijks… Lees verder… Het bericht…


GGZ verantwoordelijk voor incidenten met verwarde personen?

De familie van Malek F., de 31-jarige Syrische man die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag, heeft aangifte gedaan tegen GGZ-instelling Parnassia. F. was daar in behandeling. Volgens de familie is de instelling verantwoordelijk voor het incident op Bevrijdingsdag, omdat hulp uitbleef ondanks meerdere waarschuwingen van de familie… Lees verder… Het bericht…


Blijvend aandacht nodig voor betere kwaliteit separatie of andere dwangmaatregel

Bij elke separatie moet uitermate zorgvuldig en verantwoord gehandeld worden, want een separatie of andere dwangmaatregel heeft een grote impact op de patiënt. GGZ Nederland noemt het positief dat juist alle instellingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die werken met een zeer kwetsbare doelgroep, er alles aan doen om separaties te… Lees verder… Het bericht…


Kans op langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij natuurlijk overlijden

Vermissing van een dierbare leidt in ongeveer de helft van de gevallen tot langdurige psychologische klachten bij achterblijvers. De kans op ontstaan van een langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan na een natuurlijk overlijden van een dierbare. Kenmerkend is de aanhoudende onzekerheid voor achterblijvers. Dat blijkt uit onderzoek… Lees verder… Het bericht…


Zonder empathie geen goede zorg

18 mei 2018 – Een patiënt die zich begrepen voelt herstelt sneller. Maar hoe kan een arts zich beter inleven? Door literaire werken te lezen, stelt de Leidse emeritus hoogleraar medische psychologie, Ad Kaptein. Hij bespreekt  er 26 in het boekje ‘Helende woorden – romans over ziek-zijn’. In Die Nieren von Mick Jagger van Rocco Fortunato,……


Vier interventies voor langdurige GGZ erkend

In de langdurige GGZ worden veel verschillende behandelmethodes of ‘interventies’ toegepast. Omdat het voor professionals soms lastig is het aanbod te overzien is het Erkenningstraject Interventies GGZ in het leven geroepen. Een gespecialiseerde commissie beoordeelt de kwaliteit van interventies die worden aangemeld. Bij een positief oordeel wordt een interventie opgenomen in de… Lees verder… Het bericht…


Wilma Boevink spreekt in Europees Parlement over inzet ervaringsdeskundigheid

17 mei 2018 -Collega Wilma Boevink presenteerde gisteren de visie van het Trimbos-instituut op de inzet van ervaringsdeskundigen in de Ggz in het Europees Parlement Brussel. De bijeenkomst ‘Empowerment of patients affected by mental health conditions and their self-management of care and treatment’ is georganiseerd door de European Parliament Interest Group on Mental Health, Well-being……


Mediant GGZ en Ouderenzorg werken samen bij extreem onbegrepen gedrag bij ouderen

De zorgorganisaties Trivium Meulenbeltzorg (TMZ, ouderenzorg) en Mediant (GGZ) gaan samenwerken om extreem onbegrepen gedrag van bewoners beheers- en begrijpbaar te maken. Ze gaan onder meer medewerkers uitwisselen. Het gaat om een proef van bijna een jaar.   Reden is de toename van ouderen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra die behalve psychogeriatrische… Lees verder… Het bericht…


Zorgstandaard voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een werkhypothese, geen diagnose. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat… Lees verder… Het bericht…


Nijmeegs onderzoek: leren van de depressie van een ander

Mensen met een depressie laten leren van anderen met een depressie. Met dat doel is de Nijmeegse ggz-instelling Pro Persona begonnen aan een onderzoek, zo meldt Omroep Gelderland. Hoe gaan mensen met een depressie met hun depressie om? Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van… Lees verder… Het bericht…


Start preventieprogramma psychische aandoeningen voor jeugd van 0 tot 25 jaar

Preventie is bewezen effectief, laten we daarom niet afwachten, maar investeren. In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over preventie, pleit GGZ Nederland voor een preventieprogramma psychische aandoeningen en verslaving voor kinderen en jeugdigen, onder regie van gemeenten en zorgverzekeraars. Veel psychische aandoeningen komen tot ontwikkeling in de leeftijd… Lees verder… Het bericht…


Nieuwe telefoonlijn Hear my Voice biedt luisterend oor bij huiselijk geweld

17 mei 2018 – Slachtoffers van huiselijk geweld uit heel Nederland kunnen vanaf vandaag in gesprek met lotgenoten die zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Via het gratis telefoonnummer 0800 – 3200032 of 0800 – MYVOICE kunnen zij hun verhaal delen. De telefoonlijn Hear my Voice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van……


Hoe kan je als werkgever medewerkers met ADHD het beste begeleiden?

Medewerkers met ADHD hebben dikwijls van jongs af aan afwijzingen ervaren. ‘Gevolgschade’ leidt vaak tot een laag zelfbeeld en slecht presteren. Ze verzuimen vaker en hebben daarnaast steevast werkgerelateerde problemen. Wat kun je als HR doen of adviseren als medewerkers en leidinggevenden worstelen met ADHD? XpertHRactueel geeft antwoord op deze vragen… Lees verder… Het bericht…


5 simpele tips om van je smartphone verslaving af te komen

14 mei 2018 -De getallen verschillen, maar uit onderzoek is gebleken dat men gemiddeld tussen de 80 en 150 keer per dag op zijn smartphone kijkt. Waar zoveel keer per dag je smartphone checken goed voor is? Wil je af van de smartphone verslaving? Lees dan deze  5 simpele tips van want.nl. 1. Koop een……


Veel interesse in onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

Onderzoekers en praktijkprofessionals hebben 83 projectideeën ingediend bij ZonMw voor onderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de ggz en 88 aanvragen gedaan voor praktijk- of postdocfellowships. In totaal kunnen ongeveer 13 projecten worden gehonoreerd. Het grote aantal aanvragen laat zien dat er veel interesse is in innovatief onderzoek op… Lees verder… Het bericht…


Nationale Ombudsman: burger staat nog niet centraal, regels wel

Het ‘systeem’ – de verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes – staat nog te vaak centraal in plaats van de burger. Er wordt te gefragmenteerd gewerkt en verantwoordelijkheden worden afgeschoven. ‘Hoewel de overheid de zorg dichter bij de burger wilde brengen, is door systeemdenken in wet- en de regelgeving juist een versnippering… Lees verder… Het bericht…


5 simpele tips om van je smartphone verslaving af te komen

14 mei 2018 -De getallen verschillen, maar uit onderzoek is gebleken dat men gemiddeld tussen de 80 en 150 keer per dag op zijn smartphone kijkt. Waar zoveel keer per dag je smartphone checken goed voor is? Wil je af van de smartphone verslaving? Lees dan deze  5 simpele tips van want.nl. 1. Koop een……


Pupilreflex voorspelt mogelijk autisme

De pupilreflexen van kinderen zouden mogelijk een vroege aanwijzing voor autisme kunnen vormen. Dat stellen onderzoekers van de Uppsala University in het tijdschrift Nature Communications, zo meldt mijngezondheidsgids.nl. 147 kinderen Voor hun studie bestudeerde het team de gegevens van 147 kinderen die allen een oudere broer of zus met autisme hadden…. Lees verder… Het bericht…


Vermindering administratieve lasten door uniforme contractbepalingen over declaraties

Zorgverzekeraars gaan in contracten met zorgaanbieders voor het eerst uniforme bepalingen gebruiken voor declaraties. Het gaat hierbij om contracten met de eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  De opzet van de declaratieparagraaf in de contracten is met ingang van het contractjaar 2019 bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten… Lees verder… Het bericht…


Wereldwijd onderzoek bevestigt genetische basis depressie

Er zijn 44 genoomvarianten gevonden die een significante samenhang laten zien met depressie. Deze ontdekkingen zijn het resultaat van een jarenlange internationale samenwerking van 200 onderzoekers; het Psychiatric Genomics Consortium. Het bevestigt eerdere bevindingen dat depressie een genetische basis heeft. Voor het grootschalige, wereldwijde onderzoek zijn ruim 135.000 mensen met een ernstige depressie… Lees verder… Het bericht…


Crisiskaart helpt crisis voorkomen

Met de Crisiskaart op zak durven mensen met psychische klachten weer de straat op. Antony kon bijvoorbeeld de draad van zijn leven weer oppakken dankzij de Crisiskaart en de hulp van Cliëntenbelang Amsterdam. Mensen met psychische klachten durven dikwijls de straat niet op omdat ze vrezen een crisis mee te maken… Lees verder… Het bericht…


Waarom het blijft misgaan in tbs-klinieken

Een medewerker van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum is eerder deze week aangerand en mishandeld door een patiënt. Het is niet de eerste keer dat een tbs-kliniek in opspraak raakt: ook de Woenselse Poort en de Kijvelande komen in het nieuws na drugsgebruik, intimidatie, en slecht toezicht. Waarom gaat het… Lees verder… Het bericht…


Domeinoverstijgend samenwerken aan verward gedrag in het onderwijs

Dit najaar starten 13 projecten met het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag. In alle projecten staat het perspectief van ervaringsdeskundigen centraal en hebben ze een expliciete rol. In de praktijk kunnen professionals uit het zorg-,… Lees verder… Het bericht…


#Trueselfie-weken: hopen dat het nog meer oplevert

De #TrueSelfie-weken van NPO zijn achter de rug. Is de missie geslaagd? Depressieve jongeren die zichzelf filmden. Jongeren met suïcidale gedachten die gekoppeld werden aan leeftijdgenoten met een dodelijke ziekte. Radioprogramma’s over depressies en burn-outs op 3FM en FunX. En online nabesprekingen met deskundigen. Nee, vrolijk was het op verschillende NPO-kanalen sinds… Lees verder… Het bericht…


GGZ Delfland gaat samenwerking aan met Virtual Reality ontwikkelaar

Ggz-instelling GGZ Delfland gaat samen met techbedrijf CleVR virtual reality-toepassingen ontwikkelen ter ondersteuning van de behandeling van psychische stoornissen. De organisaties ondertekenden hiertoe op 30 april een samenwerkingsovereenkomst. Bij GGZ Delfland kunnen cliënten momenteel al situaties oefenen in een 3D-supermarkt, -winkelstraat en -café-restaurant. Binnen enkele maanden komt er een busrit door… Lees verder… Het bericht…


Mogelijkheden tot subsidies voor regionale organisaties

Diverse fondsen bieden interessante mogelijkheden voor subsidie voor regionale cliënten- en familieorganisaties. We lichten er een paar uit. Let op: de deadlines zijn al deze maand. Bij een fondsaanvraag komt vaak veel kijken. PGO-support biedt trainingen voor cliënten- en familieorganisaties. Regelmatig worden ook trainingen gegeven over het doen van fondsaanvragen. Houdt de… Lees verder… Het bericht…


Helft starters antidepressiva stopt binnen een halfjaar

Van de bijna 50.000 patiënten die in de eerste helft 2017 startten met een antidepressivum van het SSRI-type, stopte de helft al binnen een halfjaar, terwijl het advies is om antidepressiva minimaal zes maanden te gebruiken. Ook gebruikten vorig jaar bijna een half miljoen patiënten langdurig een SSRI, van wie een… Lees verder… Het bericht…


Congres conflictscheidingen met thema: “verder na een scheiding”.

Op 21 juni aanstaande  organiseert het Euregionaal Congresburo in Zwolle het congres over conflictscheidingen. Dit jaar is het thema: “verder na een scheiding”. Een scheiding is een pijnlijke aangelegenheid voor alle betrokkenen. Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar… Lees verder… Het bericht…


MIND ondersteunt achterban bij aanpak wachttijden

Wachttijden in de ggz zijn nog steeds een groot probleem. In de zomer van 2017 zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen één jaar terug te dringen tot binnen de Treeknormen, maar het is nu al duidelijk dat dat niet gaat lukken. De aanpak van wachttijden zal daarom geïntensiveerd worden. In… Lees verder… Het bericht…


Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?

 Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis? Dat is nu uitgewerkt in de triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen. Het Trimbos-instituut… Lees verder… Het bericht…


Wil jij de toekomst voor jongeren met psychische problemen verbeteren?

NJR heeft een taskforce bijeen gebracht van jongeren met ervaring in de jeugd- of jongvolwassenGGZ uit heel Nederland. Zij zetten op verschillende manieren hun ervaring in om de GGZ te verbeteren. We zijn op zoek naar nieuwe jongeren (in de leeftijd van 16 – 26 jaar) die onze taskforce willen versterken…. Lees verder… Het bericht…


Kamerbrief over Onderuitputting macrokader ggz 2016

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de onderuitputting in het macrokader voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Geachte voorzitter, Op 18 april jl. heb ik met uw Kamer gedebatteerd over zorg aan personen met verward gedrag. In dit debat zijn vragen gesteld over de onderuitputting in het macrokader voor de… Lees verder… Het bericht…


Steeds meer hulp in de wijk voor de kwetsbare burger

Er verandert veel in de zorg: de gemeente regelt steeds meer, en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met de kwetsbare burger: wat zijn de behoeften, en hoe kan de gemeente hier het beste mee omgaan? De oplossing lijkt vooral in de directe… Lees verder… Het bericht…


‘Je zal het maar hebben’ uitzending over psychose

Lerrie Grooten (29) lijdt aan schizofrenie. Hij heeft al twee keer een psychose gehad en in ‘Je zal het maar hebben’ vertelt hij hoe heftig dat is. Ook Tim Hofman ervaart het. En wordt na een halve minuut in psychose al helemaal gek, zo meldt Lindanieuws.nl Angsten en hallucinaties Psychoses worden in… Lees verder… Het bericht…


Gezamenlijke actie ProRail en 113 tegen zelfmoord op spoor

De preventie van suïcide op het spoor vraagt om een brede aanpak, veel breder dan het spoor alleen. Vandaar dat ProRail met overtuiging inzet op samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. Met het tekenen van een overeenkomst op woensdag 2 mei onderstreepten beide partijen dat zij ook de komende jaren samen optrekken. Gelijk… Lees verder… Het bericht…


44 genoomvarianten bij ernstige depressie gevonden

Een nieuw onderzoek met de gegevens van ruim 135.000 mensen met een ernstige depressie en meer dan 300.000 zonder depressie heeft 44 genoomvarianten gevonden die een significante samenhang laten zien met depressie. Van deze 44 varianten zijn er 30 nieuw ontdekt en 14 zijn al in eerdere studies gevonden. Dit baanbrekende… Lees verder… Het bericht…


4 mei 2018: herdenking vergeten slachtoffers psychiatrie en gehandicaptenzorg

In heel Nederland gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook het moment om stil te staan bij de vergeten slachtoffers van de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Dit gebeurt onder meer in Apeldoorn, Den Haag en Zuidlaren. Psychiatrische patiënten en mensen met een beperking zijn in… Lees verder… Het bericht…


Voorvechtster erkenning ervaringsdeskundigheid nieuwe lector GGZ en Samenleving

Alie Weerman is per 1 mei aangesteld als lector van het nieuwe lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim. Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie en aandacht voor… Lees verder… Het bericht…


Het project Socialrun gaat als zelfstandige stichting verder

Het project Socialrun, dat de afgelopen drie jaar onder Stichting Samen Sterk zonder Stigma heeft gedraaid, gaat als zelfstandige stichting verder. De nieuwe stichting blijft met Samen Sterk zonder Stigma samenwerken om bespreekbaarheid en begrip bij psychische kwetsbaarheden te bevorderen. In 2014 hebben Samen Sterk en de Socialrun besloten de handen… Lees verder… Het bericht…


Nieuwe behandeling bij dwangklachten geeft uitzicht op meer en beter herstel

Henny Visser is projectleider van het project ‘Towards personalized care and reduction of chronicity in patients with Obsessive Compulsive Disorder’. Wat wil ze met dit project bereiken? En waarom is dat zo belangrijk? En wie zijn er allemaal bij betrokken? In een kort telefonisch interview legt Charlotte Gaasterland deze vragen aan… Lees verder… Het bericht…