Onderzoek: leeftijd belangrijk bij diagnosticeren en behandelen depressie

Ziet depressie er bij elke leeftijd hetzelfde uit? Hangt de veroudering van het lichaam samen met depressie? Roxanne Schaakxs is promovendus bij GGZ inGeest en VUmc psychiatrie en onderzocht of er een verband is tussen depressie en leeftijd. Ze promoveert vandaag (22 februari 2018) bij VUmc. Depressie is een ernstige psychiatrische… Lees verder… Lees Onderzoek:…


Mannen pesten online door stress op werk

Op dagen dat mannen veel stress op het werk ervaren, voelen ze zich kwader en reageren ze zich af door online negatief gedrag te vertonen. Zo blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Terwijl mannen ervoor kiezen om deze negatieve gevoelens online te ventileren, zoeken vrouwen eerder… Lees verder… Lees Mannen…


Experiment UMC met psychiatrisch verpleegkundige op spoedeisende hulp

Een  nieuwe ontwikkeling bij het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Het ziekenhuis gaat vanaf 1 maart op de spoedeisende hulp (SEH) vier maanden lang experimenteren met een mobiele psychiatrisch verpleegkundige, meldt de NOS. Op dit moment hebben enkele ziekenhuizen in Nederland weliswaar een zogenoemde Medisch Psychiatrische Unit (MPU), waar zowel… Lees verder… Lees Experiment…


Hulplijn Korrelatie verder als MIND Korrelatie

Korrelatie, de landelijke hulplijn voor álle mensen met psychische en psychosociale problemen, gaat voortaan verder onder de naam MIND Korrelatie. Hiermee wordt de samenwerking met de organisatie MIND verder verstevigd en ontstaat er een directe verbinding met de voorlichting en het lotgenotencontact van MIND. MIND Korrelatie biedt niet alleen anonieme, laagdrempelige… Lees verder… Lees Hulplijn…


Politie bouwt vervoer van ‘verwarde personen’ verder af

De politie bouwt het vervoer van verwarde personen steeds verder af. Per 1 april moet dat vervoer in nog slechts 72 procent van de regio’s zijn overgedragen aan andere partijen, zoals de psycholance. “Daarmee kan ik niet spreken van een volledig landelijke dekking van het hele land met passend vervoer,” schrijft… Lees verder… Lees Politie…


Staatssecretaris initieert ICT-versnellingsprogramma voor de ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS lanceert naar analogie van de ziekenhuiszorg een VIPP-programma voor de ggz. Dit moet leiden tot betere inzet van ict en e-health, meldt Zorgvisie. Net als in de ziekenhuiszorg worden de VIPP-gelden pas uitgekeerd als bepaalde vooraf besproken resultaten zijn gehaald. Anders dan bij eerdere stimuleringsprogramma’s is… Lees verder… Lees Staatssecretaris…


Klokkenluiders kampen vaak met psychische problemen

Mensen die misstanden openbaar maken, ondervinden daar zelf vaak zeer negatieve gevolgen van. Ongeveer 45 procent van de klokkenluiders ervaart zelfs bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen, blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Dit meldt de NOS. Onderzoekers van de universiteit ondervroegen 27 klokkenluiders die naar… Lees verder… Lees Klokkenluiders…


Aandacht voor behandeling ‘negatieve symptomen’ na eerste psychose

Cognitieve gedragstherapie helpt mensen met schizofrenie na een eerste psychose niet beter bij het oppakken van hun leven dan de gangbare Vroege Interventie Psychose-behandeling. Dat toonde een ZonMw-doelmatigheidsonderzoek aan. Toch pleit prof.dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen in het AMC, er niet voor deze therapievorm voor schizofrenie af te schrijven…. Lees verder… Lees Aandacht…


Bloed- en urinetest voor diagnose autisme in ontwikkeling

Wetenschappers hebben de eerste stappen gezet richting een nieuwe bloed- en urinetest voor autisme. In hun studie testten ze kinderen met en zonder de aandoening. Ze stelden vast dat bij autistische kinderen meer schade aan de eiwitten te zien is. De test zou kunnen leiden tot een vroegere opsporen van de… Lees verder… Lees Bloed-…


Zorg voor één op de vier mensen in psychische crisis niet toereikend

Mensen in een psychische crisis weten niet waar ze hulp moeten zoeken en wie verantwoordelijk is. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Crisiszorg en herstel’ van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waaraan 762 mensen in het najaar van 2017 meededen, zo staat bij MIND te lezen. Dit probleem speelt vooral buiten kantooruren…. Lees verder… Lees Zorg…


Aanmoedigen risico’s te nemen vermindert angsten bij kinderen

Als je kinderen afgewezen worden op de speelplaats, huiver je. Als ze zich zorgen maken of angsten hebben – of het nu gaat om een nieuw klaslokaal binnen te wandelen vol met vreemden of om ’s nachts in het donker alleen naar het toilet te gaan – sus je ze met… Lees verder… Lees Aanmoedigen…


Langdurig positieve effecten van Neurofeedback voor kinderen met ADHD bewezen

Internationale onderzoekers vergeleken verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD. Ze ontdekten dat Neurofeedback, een behandeling zonder medicatie, ook op langere termijn tot gunstige effecten leidt, met een vergelijkbare effectiviteit als medicatie (zoals Ritalin). Dit  staat op de webstie van neuroCare Group te lezen. Een zojuist gepubliceerde studie in het medisch tijdschrift… Lees verder… Lees Langdurig…


Depressie leidt tot ander gebruik van taal

Een depressie verandert zowat alles: van hoe je beweegt, slaapt en omgaat met mensen in je omgeving tot zelfs de manier waarop je spreekt en jezelf uit door te schrijven. Soms kan die “depressieve taal” een krachtig effect hebben op anderen. Denk maar aan de impact van de poëzie en songteksten… Lees verder… Lees Depressie…


Psychiaters steunen aangifte tegen tabaksindustrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) steunt de aangifte tegen de tabaksindustrie. “Mensen met psychische stoornissen roken relatief vaak en veel. Geschat wordt dat mensen met een psychische stoornis twee tot vier keer zo vaak roken als de algemene bevolking. Ook roken zij gemiddeld per dag meer sigaretten dan andere rokers… Lees verder… Lees Psychiaters…


Aantal thuiszittende scholieren daalt niet

Het blijkt erg lastig om iets te doen aan het probleem van kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het aantal thuiszitters (leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs krijgen) is vorig jaar niet gedaald. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit,… Lees verder… Lees Aantal…


Zorgclustermodel ggz bevat naast kansen ook risico’s

Het zorgclustermodel, een onderdeel van de nieuwe financieringswijze van de geestelijke gezondheidszorg, brengt zowel kansen als risico’s met zich mee. Dat is de conclusie die het Zorginstituut Nederland (ZIN) trekt in een rapport over de nieuwe bekostiging, zo meldt Zorgvisie. Voormalig minister van VWS Edith Schippers vroeg het Zorginstituut in 2016… Lees verder… Lees Zorgclustermodel…


Horizontaal toezicht: samenwerking GGZ en zorgverzekeraars

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars nemen samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Dankzij horizontaal toezicht krijgen cliënten eerder inzicht in hun zorgkosten, omdat facturen achteraf niet… Lees verder… Lees Horizontaal…


Kritiek van zorgorganisaties op Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN hebben stevige kritiek geuit op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Het wetsvoorstel zou aansluiting missen op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap van cliënten, zo staat op Zorgvisie te lezen. Dat verklaren de brancheorganisaties in de zorg (BoZ) in een brief aan de… Lees verder… Lees Kritiek…


Vier procent van thuiswonende ouderen maakt psychisch geweld mee

Ongeveer 120.000 thuiswonende ouderen hebben te maken met psychisch geweld. ”Cijfers om van te schrikken,” aldus minister Hugo de Jonge. Met onder meer een landelijk waarschuwingsregister wil hij het probleem aanpakken, zo meldt RTL Nieuws. Voor de eerste keer in twintig jaar is onderzoek gedaan naar mishandeling onder 65-plussers in hun… Lees verder… Lees Vier…


Buitenspelen maakt kinderen met ADHD rustiger

Buitenspelen verkleint de kans op een bril. Daarnaast worden kinderen met adhd rustiger in een groene omgeving. Ook kan buitenspelen helpen allergieën terug te dringen. Dit meldt Vakblad Vroeg. Kinderen die veel buiten spelen, hebben daar verschillende gezondheidsvoordelen van. Zo blijkt dat ieder uur dat kinderen extra in de buitenlucht zijn… Lees verder… Lees Buitenspelen…


Cursus voor leren omgaan met mensen met verward gedrag

Een EHBO-cursus volgen om een ander te helpen in geval van nood is de normaalste zaak van de wereld. Maar leren hoe je omgaat met de verwarde medemens is veel minder vanzelfsprekend. En dat is best een beetje vreemd, vinden ze bij MEE IJsseloevers. Vooral als je bedenkt dat liefst één… Lees verder… Lees Cursus…


Burn-outklachten bij 20 procent van de vrouwen tussen 25 en 35

Bijna een vijfde van de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar voelt zich psychisch uitgeput door hun werk. Ze voelen zich minstens een paar keer per maand leeg aan het eind van de werkdag, of al ’s ochtends bij het vooruitzicht weer aan de slag te moeten. Psychische vermoeidheid komt… Lees verder… Lees Burn-outklachten…


Themadag voor huisarts en POH-GGZ over Rouw en Verlies

Op vrijdag 13 april 2018 organiseert Mark Two Academy in Utrecht een boeiende themadag voor o.a. huisartsen en praktijkondersteuners (POH) GGZ met het thema Rouw en Verlies.  De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken… Lees verder… Lees Themadag…


Radio1 : De stagnerende doorstroming van psychiatrische inrichting naar samenleving

Ruim 10.000 psychiatrische patiënten in heel Nederland blijven na hun behandeling noodgedwongen in ggz-klinieken, vanwege de lange wachtlijst voor een huurwoning. Verontrustend, zeggen psychiaters, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de patiënten en de samenleving. Heeft gemeente Amsterdam grip op dit probleem? Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, reist het… Lees verder… Lees Radio1…


Gelijke hersenprocessen bij autisme en schizofrenie

Veel genen beïnvloeden psychiatrische ziekten. Nu is uitgezocht wat er in de hersenen verandert.Bij mensen met autisme, schizofrenie of bipolaire stoornis zijn in de hersenen overeenkomstige groepen genen actiever dan bij mensen zonder psychiatrische ziekten. Het betekent dat bij die ziekten gedeeltelijk dezelfde fysiologische hersenprocessen betrokken zijn. Depressie en alcoholverslaving hebben… Lees verder… Lees Gelijke…


Basis GGZ bespaart zorg 260 miljoen euro

 De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische Basis GGZ valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een behandeling door de gespecialiseerde GGZ in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd ingevoerd. Dat terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze… Lees verder… Lees Basis…


Voor laagdrempelige en oplossingsgerichte psychologische zorg naar de POH-GGZ

Steeds meer huisartsen hebben een POH-GGZ, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit cijfers van Vektis. POH-GGZ is een relatief nieuw beroep. Met de invoering van de basis ggz in 2014 is de functie van de POH-GGZ verder uitgebreid. Audry Kenter werkt als POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Stroes en Lems in Driebergen…. Lees verder… Lees Voor…


55% van de ggz-aanbieders levert informatie aan over wachttijden

Meer dan de helft van de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in januari informatie aangeleverd bij Vektis over de wachttijden in de ggz. In totaal gaat het om 2.377 instellingen en vrijgevestigden, dat is 55% van alle ggz-aanbieders. De wachttijden in de ggz lopen de laatste jaren op, maar er… Lees verder… Lees 55%…


Virtual reality therapie helpt mensen met psychose van angst en paranoia af

Mensen met psychose die gepaard gaat met extreme achterdocht kunnen hun paranoia en angst overwinnen door te oefenen in Virtual Reality-omgevingen. Ze zijn na een therapie met Virtual Reality (VR) minder bang, vermijden sociale situaties minder vaak en kunnen dingen doen die ze soms al jaren niet meer durfden, zoals met… Lees verder… Lees Virtual…


Nieuwe infographic tegen stigma

Wat doe je tegen stigma? Dit wordt eenvoudig uitgelegd in een nieuwe infographic, gemaakt door Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De infographic laat duidelijk zien wat je kunt doen in welke situatie en of je je in een bepaalde situatie herkent. Er zijn twee hoofdcategorieën: zelfstigma en stigma door anderen. Vervolgens kun je aanklikken… Lees verder… Lees Nieuwe…


Waarom we ADHD nog steeds niet begrijpen

Hersenwetenschapper Sarah Durston deed jarenlang onderzoek naar ADHD in het brein. Zonder bevredigend resultaat. Als we ADHD willen begrijpen, moeten we anders te werk gaan. Prof. dr. Sarah Durston is hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen (UMC Utrecht). Ze sleepte grote subsidies binnen voor onderzoek en is expert op het gebied van kinderpsychiatrie… Lees verder… Lees Waarom…


Schriftelijke exposuretherapie net zo effectief bij PTSS als cognitieve verwerkingstherapie

Schriftelijke exposuretherapie is net zo effectief als cognitieve verwerkingstherapie in de behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met de schrijftherapie kan zelfs hetzelfde resultaat bereikt worden in minder tijd. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Boston, zo meldt het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie De onderzoekers keken… Lees verder… Lees Schriftelijke…


Symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen’

Op 6 juni 2018 organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom naar aanleiding van het verschijnen van het handboek het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg…. Lees verder… Lees Symposium…


Vaker depressie bij migraine patient met frequente aanvallen

Wees alert op depressie bij migraine patiënten, want de twee aandoeningen hangen nauwer samen dan je zou denken. Dat schrijft psychiater in opleiding Mark Louter in zijn proefschrift waarop hij 30 januari promoveerde aan het LUMC. Elke aanval die een migrainepatiënt krijgt, verhoogt de kans op een volgende aanval. En hoe… Lees verder… Lees Vaker…


Rebecca over haar internetverslaving: ‘Mijn gebruik was echt ziekmakend’

De 26-jarige Rebecca was zo verslaafd aan haar computer en telefoon dat ze vereenzaamde en bleef zitten op school. Ze wil van haar verslaving afkomen en krijgt daarbij hulp van professionals. “Het is zwaar. Een internetverslaving is echt ziekmakend., zo meldt RTLnieuws.nl Het begon een paar jaar geleden. De hele dag… Lees verder… Lees Rebecca…


Aantal daklozen in Nederland in zeven jaar verdubbeld

In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Stijgende huurprijzen op de woningmarkt Lia van Doorn is lector Kenniscentrum aan… Lees verder… Lees Aantal…


Verslavingzorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie

Tien verslavingszorginstellingen en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat doen ook aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, het landelijke netwerk van instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland op het gebied van verslaving. GGZ Nederland ondersteunt… Lees verder… Lees Verslavingzorg…


GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen e-health

GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten als motor voor meer eigen regie voor GGZ- cliënten. Om dat te realiseren heeft de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omstreken met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt. De meerjarenafspraken zijn gebaseerd op een gezamenlijk streven van gepersonaliseerde zorg in ketens, waarbij… Lees verder… Lees GGzE…


Debat over VN verdrag: betrek ervaringsdeskundigen op alle niveaus 

Minister de Jonge (VWS) heeft in debat over Toegankelijkheid samenleving voor gehandicapten in kader van het VN verdrag zich uitgesproken over ervaringsdeskundigen en hen te betrekken daar waar besluiten worden genomen in gemeenten. Citaat uit ongecorrigeerd stenogram 31 januari jl.: ” ik ben meer dan bereid om nog een keer te… Lees verder… Lees Debat…


Mensen met acne hebben meer kans op depressie

Mensen met acne hebben meer kans op een depressie dan mensen zonder deze huidaandoening. Het risico is het hoogst in de eerste vijf jaar, waarin de acne net begonnen is, aldus NU.nl. De onderzoekers hielden 124.427 mannen en vrouwen met acne en 1.731.608 mensen zonder acne vijftien jaar in de gaten,… Lees verder… Lees Mensen…


Kabinet maakt aanpak alcoholmisbruik tot speerpunt preventie

7 februari 2018 –Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht maar ook over het terugdringen van alcoholmisbruik  Dat maakt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris sprak in de afgelopen maanden met een groot aantal maatschappelijke organisaties, ondernemers en deskundigen over de……


Jaarlijks ruim 300.000 ouderen onnodig in ziekenhuisbedden door eenzaamheid of neerslachtigheid

ActiZ heeft onderzoek gedaan naar het aantal ouderen (65+’ers) dat de spoedeisende-hulpafdeling (SEH) van ziekenhuizen bezoekt. Jaarlijks blijken, sinds het sluiten van de verzorgingshuizen, 800.000 ouderen de SEH afdelingen te bezoeken. Hiervan worden 543.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van deze SEH-opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg… Lees verder… Lees Jaarlijks…


Autisme is geen drempel voor Filemon Wesselink

Filemon Wesselink kwam er tijdens het maken van het tweede seizoen Het is hier autistisch achter dat hij zelf weinig last heeft van zijn eigen autisme. “Het heeft wel zijn weerslag op mijn dagelijks leven, maar het is geen drempel voor me”, zegt de 38-jarige presentator in een interview met VPRO… Lees verder… Lees Autisme…


Congres ter afsluiting van de Week van de Psychiatrie 2018

De landelijke werkgroep van de Week organiseert, op zaterdag 24 maart 2018 een congres ter ere van de afsluiting van de Week van de Psychiatrie. Er is een zeer gevarieerd programma voor jong en oud van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor koffie, lunch en drankje na afloop wordt gezorgd. De… Lees verder… Lees Congres…


ADHD? Dat heeft toch iedereen tegenwoordig?

Het aantal jongvolwassen vrouwen in Amerika dat medicijnen krijgt voor ADHD is het laatste decennium enorm gestegen, meldt Chicago Sun-Times aldus Metro. En als we het hebben over enorm, bedoelen we ook echt énorm: met wel 344 procent in de afgelopen tien jaar. Maar hoe is het eigenlijk om als (jong)volwassene gediagnostiseerd… Lees verder… Lees ADHD?…


Powernappen is verfrissend en verhoogt de productiviteit

Bij grote bedrijven zoals Google en PriceWaterhouseCoopers is ‘powernappen’ inmiddels ingeburgerd. NUzakelijk sprak met twee slaapexperts over het hoe en waarom. “Het doen van een dutje leidt op korte en lange termijn voor verbetering van de prestaties”, zegt Gerard Kerkhof, emeritus hoogleraar psychofysiologie van de 24-uurs ritmiek en slaap aan de… Lees verder… Lees Powernappen…


MIND: Praktische handreiking voor afbouwen antidepressiva

MIND  heeft in de afgelopen jaren  regelmatig signalen binnengekregen dat huisartsen min of meer ‘automatisch’ herhaalrecepten voorschrijven voor antidepressiva en dat er nauwelijks gesproken wordt met een patiënt tijdens de behandeling over het afbouwen van de medicijnen bij herstel. Het is bekend dat mensen heel verschillend kunnen reageren op antidepressiva en… Lees verder… Lees MIND:…


Zandvest maakt ADHD’er rustig: ‘Ze krijgen continu een stevige knuffel’

Het moet rust geven aan kinderen met ADHD: een zwaar vest, gevuld met zand, dat drukke kinderen aan kunnen trekken in de klas. Op meer dan 200 scholen in Duitsland zijn de vesten nu aangeschaft, en ook in Nederland zijn er steeds meer scholen die de vesten hebben zo meldt RTLnieuws….. Lees verder… Lees Zandvest…


Perfectionisme leidt tot angst en burn-out

Millennials zijn perfectionistischer dan vorige generaties, blijkt uit onderzoek. En perfectionisme kan voor psychische ellende zorgen. Hoe komt dat, wat zijn de gevolgen en hoe kan je minder perfectionistisch zijn? Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheid aan de Leidse Hogeschool, vat perfectionisme samen als beter willen zijn in iets dan… Lees verder… Lees Perfectionisme…


Cursus MHFA: Eerste hulp bij psychische problemen

Wat doe je als er iemand voor je staat met een psychose? Wat zeg je tegen iemand die ernstig depressief is? Bel je de huisarts of bijvoorbeeld 112? Op deze en nog veel meer vragen biedt GGZ Friesland antwoord door middel van de cursus MHFA: ‘Eerste hulp bij psychische problemen’.  En u kunt zich… Lees verder… Lees Cursus…