Inspectie uit zorgen over ambulante ggz-zorg

De ggz doet onvoldoende voor chronische patiënt en betrekt familie onvoldoende bij de zorg. Dat zijn twee conclusies van een kritisch inspectierapport over zorg aan huis in de ggz.  Zorgmedewerkers moeten óók met mensen die niet meer beter worden, chronische patiënten aan herstel werken. Herstel in de zin van leren leven… Lees verder… Het bericht…


Eerste teams starten met pilot NECT-interventie in Nederland

 Kenniscentrum Phrenos is een pilotonderzoek gestart waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een interventie gericht op het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hieraan wordt ook een workshop gewijd tijdens het congres All inclusive… Lees verder… Het bericht…


Antidepressiva 7 keer in de top 10 meest voorgeschreven geneesmiddelen in de GGZ

Het was afgelopen maandag Blue Monday, een mooi moment om stil te staan bij de vele Nederlanders die leiden aan een depressie. Ieder jaar worden hiervoor circa 100 duizend personen behandeld. Vaak gebruiken mensen medicatie bij een depressie.  In totaal gebruikten 800 duizend personen voorgeschreven medicatie in de geestelijke gezondheidszorg. In… Lees verder… Het bericht…


E-healthweek: presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg

23 januari 2019- Digitale zorg werkt pas goed als deze toegankelijk ontworpen en gebouwd is. Hiervoor bestaan internationale richtlijnen (de WCAG). Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS over onder meer digitale toegankelijkheid, besloot eind 2018 deze richtlijnen als standaard op te nemen in de basisinfrastructuur van de……


Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding

23 januari 2019 – De handreiking Suïcide en Media werd 18 januari j.l. gepresenteerd tijdens een mini-symposium bij het Trimbos-instituut. Daar waren onder andere woordvoerders uit de vervoerssector, het onderwijs, GGZ-instellingen en mediaprofessionals bij aanwezig. De handreiking bevat een combinatie van praktische tips, met achtergrondinformatie over de relatie tussen berichtgeving over suïcide en zelfdodingsaantallen. De basis……


Jongeren in regie bij onderzoek mentaal welzijn

23 januari 2019 –  De visie en beleving van tieners is een essentieel onderdeel van het onderzoek Mentaal Welzijn. Hiervoor zijn onder andere een advies- en een stuurgroep van jongeren betrokken bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Dit maakt het onderzoek uniek ten opzichte van andere onderzoeken naar het welbevinden onder jongeren. Ook is de combinatie……


Toename van pyschische en medische problemen bij studenten van buiten Europa

Een op de drie Twentse bachelorstudenten van buiten Europa ondervindt zulke psychische of medische problemen dat zijn studie in gevaar komt. Ook andere onderwijsinstellingen signaleren een toename van klachten bij internationale studenten. Een derde van de niet-Europese bachelorstudenten van de Universiteit Twente voerde vorig studiejaar ‘bijzondere omstandigheden’ aan om een bindend… Lees verder… Het bericht…


Congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Het congres over het werken met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen vindt op 21 maart aanstaande plaats in Utrecht. Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor deze mensen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog erg vaak uit… Lees verder… Het bericht…


Terugvalpreventie – het is niet klaar als iemand weer is opgeknapt van een depressie

Claudi Bockting over terugvalpreventie voor depressies: “Preventieve Cognitieve Training (PCT) kan terugkeer van depressies voorkomen” Hoogleraar klinische psychologie bij Amsterdam UMC-locatie AMC Claudi Bockting betrok ggz-instellingen uit het hele land bij haar onderzoek naar deze training. Daardoor zijn er nu overal professionals die PCT kunnen geven. Ze pleit voor een langetermijnvisie… Lees verder… het is…


Met een hink-stap-sprong naar een betere psychische gezondheid?

Lichaamsbeweging speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de psychische gezondheid, maar wordt nog niet als standaard binnen traditionele gz-behandelmethodes toegepast. Wat ligt hieraan ten grondslag en op welke manier kunnen lifestyle-factoren wél binnen zorgtrajecten opgenomen worden? Meer sporten is één van de meest populaire goede voornemens, maar nu we… Lees verder… Het bericht…


‘Elke dag Blue Monday bij de Luisterlijn’

21 januari 2019 –Vandaag is het Blue Monday, zogenaamd de meest sombere dag van het jaar. Veel mensen in Nederland kampen met depressieve gevoelens. Dat merkt ook de Luisterlijn. Er wordt meer contact opgenomen dan ooit. Vooral door mensen die somber zijn of het niet meer zien zitten. Blue Monday of niet, de vrijwilligers van……


CPB: inzet wijkteams leiden tot hogere in plaats van lagere zorgkosten

Gemeenten zetten wijkteams in om de zorg dicht bij de cliënt te organiseren, bijvoorbeeld via mantelzorg. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg ingezet. In de meeste gemeenten is het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 toegenomen. Echter, in gemeenten met wijkteams is het aantal doorverwijzingen… Lees verder… Het bericht…


Zilveren Kruis stimuleert eHealth – Beeldbellen en chatten met je psycholoog

De afdeling Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis begeleidt verzekerden met een hulpvraag zo snel mogelijk naar de juiste zorg. In 2018 meldden zich 6.000 klanten met een GGZ zorgvraag. Wanneer zij bellen met Zilveren Kruis staan zij vaak al lang op een wachtlijst.  Maar met de inzet van online behandeling behoort het… Lees verder… Beeldbellen en…


Effect behandeling problematisch seksueel gedrag op lange termijn positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van behandeling problematisch seksueel gedrag (MST-PSB). Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd. Het artikel beschrijft de behandelresultaten van de MST-PSB (Multisystemic… Lees verder… Het bericht…


Games kunnen de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

18 januari 2019 – Gedragswetenschappers ontwerpen steeds vaker games die preventief of als therapie ingezet kunnen worden voor jongeren met psychische problemen, zoals angst of depressieve klachten. Maar de spellen zijn vaak saai en jongeren spelen ze niet graag. Een vorm van ‘design thinking’, zoals gebruikelijk onder game-ontwikkelaars, zou kunnen helpen om de belofte van echte……


Nieuwe genen gevonden voor depressie door grote erfelijke studies te combineren

In een internationaal onderzoek geleid door wetenschappers van de het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn nieuwe genen gevonden die samenhangen met depressie. Dit onderzoek past in een recente serie van internationale studies die laten zien dat het, na jarenlange vruchteloze pogingen, toch mogelijk is om de genetische achtergrond van psychiatrische… Lees verder… Het bericht…


Spoorboekje voor kortere wachttijden ggz

17 januari 2019 – In december 2018 heeft de NZa een nieuw overzicht van wachttijden in de ggz gepubliceerd. Er lijkt een heel kleine verbetering te zijn in vergelijking met de cijfers van een half jaar eerder, maar dat kan ook komen omdat de NZa nu van een andere rekenmethode gebruik maakt. In grote lijnen is……


Denk mee over de kennisbundel Verward in de wijk

Verward gedrag is een toenemend probleem, voor mensen zelf, de maatschappij en ook voor hulpverleners. Kennis over verward gedrag wordt daarom steeds belangrijker. De kennisbundel Verward in de wijk biedt hulpverleners veel informatie over ziektebeelden, de omgang met verward gedrag en organisatie van zorg. De pilotversie is nu beschikbaar! De samenstellers willen… Lees verder… Het bericht…


SCEM symposium Jongeren en depressie – hoe eerder je ingrijpt, hoe beter

SCEM organiseert op donderdag 14 maart in de ReeHorst te Ede het symposium “Jongeren en depressie – hoe eerder je ingrijpt, hoe beter” Een dip hebben en somber zijn. Het hoort bij het leven, ook tijdens de kinder- en puberleeftijd. Maar een depressie is andere koek. Geschat wordt dat ruim 12%… Lees verder… hoe eerder…


Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen wordt plusminus

leven met bipolariteit. Er zijn een aantal redenen aan te voeren voor deze naamswijziging. Allereerst wordt de naam manisch depressief steeds meer vervangen door de term bipolair. Zo spreken wij van… Lees verder… Het bericht Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen wordt plusminus verscheen eerst op .


Mind: Ervaringsdeskundigen buitenspel bij vervolg op aanpak verward gedrag?

Drie ministeries en de VNG hebben hun plannen bekend gemaakt voor het vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag. Wat opvalt is dat zij met geen woord reppen over de rol van mensen met verward gedrag zelf of hun naasten. Wat dat betreft zijn de toekomstplannen een grote stap terug… Lees verder… Het bericht…


Betere zorg voor meer dan 1 miljoen mensen met een psychische aandoening

Vanaf 15 januari bundelen patiënten en professionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten, hun naasten, behandelaars en zorginstellingen vormen vanaf 15 januari Akwa GGZ, Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren…. Lees verder… Het bericht…


LOC: meer maatregelen nodig om stapeling zorgkosten te verminderen

Om stapeling van zorgkosten te voorkomen is de wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ieder(in) –… Lees verder… Het bericht…


BETERapp voor zachte overgang uit jeugdzorg naar zelfstandigheid

Als jongeren rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten, kunnen ze dit als stressvol ervaren. Bekende structuren vallen weg en ineens moeten ze zichzelf zien te redden. Het project ‘Over de drempel’ onderzoekt of een mobiele app deze jongeren kan helpen bij de transitie. ‘Over de drempel’ loopt nu twee jaar…. Lees verder… Het bericht…


Landelijk congres van de Week van de Psychiatrie 2019: “Zichtbaar?” | 29 maart

De landelijke werkgroep van de Week van de Psychiatrie organiseert op vrijdag 29 maart 2019 het afsluitende congres van de Week van de Psychiatrie 2019 in het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100. Iedereen is welkom. Van jong tot oud, of je nou bekend bent met psychische problemen of niet en gewoon nieuwsgierig… Lees verder… Het bericht…


Nieuwsuur: meer jongeren met ernstige psychiatrische problemen in jeugdzorg

In de gesloten jeugdzorg nemen de problemen van jongeren in ernst toe. Gedragsproblemen gaan steeds vaker samen met ernstige, psychiatrische problematiek. Eerder maakte Nieuwsuur bekend dat het aantal suïcides in de jeugdhulp toeneemt: van tien zelfdodingen in 2014 naar negentien in 2017. Het aantal mislukte pogingen is echter vele malen groter…. Lees verder… Het bericht…


Gratis psychiatrische cabaretvoorstelling door Marjolijn van Kooten

Op maandag 21 januari,  Blue Monday, de ‘meest depressieve’ dag van het jaar, geeft cabaretière Marjolijn van Kooten een gratis psychiatrische cabaretvoorstelling voor depressieven.  Op Blue Monday, oftewel de zogenaamde depressieve dag van het jaar, biedt Marjolijn van Kooten een speciale voorstelling voor mensen met psychische klachten aan. De voorstelling is gratis… Lees verder… Het…


Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

 Een nieuw onderzoek van psychologen aan de universiteit van Kent toont voor het eerst aan dat volwassenen met autisme complexe emoties zoals spijt en opluchting bij anderen net zo makkelijk kunnen herkennen als mensen zonder de aandoening. Ze gebruikten eye-tracking technologie om deelnemers te volgen terwijl ze verhalen lazen waarin een… Lees verder… Het bericht…


Vereninging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen wordt Plusminus

leven met bipolariteit. Er zijn een aantal redenen aan te voeren voor deze naamswijziging. Allereerst wordt de naam manisch depressief steeds meer vervangen door de term bipolair. Zo spreken wij van… Lees verder… Het bericht Vereninging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen wordt Plusminus verscheen eerst op .


Bert van Leeuwen maakt programma over pesten op de werkvloer

In het nieuwe EO tv-programma ‘Gepest van 9 tot 5’ schakelen slachtoffers van pesten op de werkvloer de hulp in van Bert van Leeuwen. Ze zijn ten einde raad: ze hebben alles geprobeerd om het pestgedrag aan te kaarten, maar zonder succes. Met de hulp van het tv-programma proberen zij de… Lees verder… Het bericht…


Hoe laten we mensen met autisme beter meetellen in de maatschappij?

10 januari 2019 – In een maatschappij waar participatie steeds belangrijker wordt, is ook participatie van mensen met autisme een groot goed. Mensen met autisme ervaren vaak in verschillende levensfases beperkingen die hun participatie in de weg staan. De overheid (ZonMw) heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun……


Betekenisvol werk houdt mensen langer in de running

Invulling geven aan wat jij belangrijk vindt, en ruimte hebben om waarde toe te voegen met je werk. Het klinkt misschien abstract. Toch blijkt het in de praktijk van de verzuimbegeleiding goed te werken. Praten over waarden helpt mensen duurzaam inzetbaar te houden. ‘Vroeger was werk een noodzakelijk kwaad, een middel… Lees verder… Het bericht…


Overzicht van de MIND Blue Monday Runs in verschillende steden

Maandag 21 januari 2019 is het weer Blue Monday, volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall de meest sombere dag van het jaar. Op deze dag vinden er verschillende steden in heel Nederland MIND Blue Monday Runs plaats. Dit om aandacht te vragen voor depressie. En om geld op te halen voor… Lees verder… Het bericht…


Congres over verslaving bij kinderen en jongvolwassenen

Het congres over verslavingsproblematiek wordt op 14 maart aanstaande gehouden in Eindhoven. Dit keer staat het congres in het teken van verslavingsproblematiek bij tieners en jongvolwassenen. Experimenteren hoort bij de adolescentie. Dat neemt echter niet weg dat gebruik van alcohol en drugs – maar ook bijvoorbeeld gaming en social media – juist in deze… Lees verder… Het bericht…


GGZ Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Geestelijk Gezondheidszorginstelling Lentis moet de komende twee jaar tien miljoen euro minder uitgeven. Dat maakte bestuursvoorzitter Martin Sitalsing maandag bekend in zijn nieuwjaarstoespraak, zo meldt RTVNoord. Afgelopen jaar maakte Lentis nog een bescheiden winst, maar dat is voornamelijk te danken aan enkele meevallers. De komende jaren moet de broekriem flink aan… Lees verder… Het bericht…


Wat kan je doen tegen een winterdip?

9 januari 2019 –Een onderzoek van Radar onder 30.000 respondenten toonde eind 2017 aan dat een derde zegt last te hebben van een winterdip of zelfs -depressie. In veel gevallen gaat het om vermoeidheid, slaap nodig hebben, een verhoogde eetlust en (als gevolg daarvan) gewichtstoename, zo meldt NU.nl. Er zijn ongeveer 480.000 Nederlanders die aan……


Onderzoek naar effectiviteit van intensieve angstbehandeling bij kinderen

Zorgen dat angstige kinderen en jongeren hun dagelijks leven en hun gewone ontwikkeling weer zo snel mogelijk oppakken. Dat wil klinisch psycholoog en psychotherapeut Mariken van Onna van Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarom werkt haar organisatie mee het onderzoek van het consortium Angst en depressie bij jongeren. ‘De kinderen… Lees verder… Het bericht…


LOC brief aan Eerste Kamer: ‘Wmcz snel aannemen’

Op 15 januari vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC stuurde een korte brief naar de Eerste Kamer waarin we ervoor pleiten om de wet snel aan te nemen.  De herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen laat al vele jaren op… Lees verder… Het bericht…


CORAL 2.0 helpt bij keuze over openheid over psychische kwetsbaarheid op werk

Werk je bij een ggz-instelling, dan kom je vast wel eens mensen tegen die twijfelen: moeten ze op hun werk of bij een sollicitatie iets vertellen over hun psychische kwetsbaarheid? Het IPS-team van GGZ Noord-Holland-Noord deelt daarom teasers uit over keuzehulp CORAL 2.0. “Cliënten reageren bij aanreiken heel positief”. CORAL 2.0… Lees verder… Het bericht…


Overheid wil richtlijn voor loggegevens in medisch dossier

Het ministerie van Volksgezondheid gaat samen met de Autoriteit Persoonsgegevens een richtlijn opstellen voor het bewaren van loggegevens in medische dossiers, zo meldt NU.nl. Dat laat een woordvoerder weten na berichtgeving van Trouw. Momenteel is het nog aan zorginstellingen zelf om te bepalen hoelang de gegevens opgeslagen blijven. Zorginstellingen zijn al… Lees verder… Het bericht…


Boze patiënt? 6 uitmuntende lessen van een Amerikaanse call-center

 Een boze patiënt aan de lijn of – erger nog – voor je neus? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar bij mij breekt het zweet uit. Hoe reageer ik? Onlangs kwam ik deze hilarische YouTube video tegen met de ‘Top 6 ways to get an angry customer to back… Lees verder… Het bericht…


IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

Het was Frederico Fellini die zei dat een andere taal een andere visie op het leven betekent. En gelijk had hij. Zeker als het gaat om de edele beleidstaal. Immers, wat is beleid anders dan een permante, dynamische en contingente publiek gefinancierde strategie om onze gezamenlijke problemen gezamenlijk op te lossen?… Lees verder… Het bericht…


GGz Breburg is best practice in het terugdringen van separaties

Het ophouden met niet-effectieve zorg die de patiënt mogelijk schaadt, krijgt steeds meer aandacht in de curatieve zorg. In de GGZ bestaat de discussie al lang. Separeren van cliënten wordt in de meeste gevallen gezien als onnodig en schadelijk. Toch gebeurt het nog vaak. Er zijn ook instellingen die niet meer… Lees verder… Het bericht…


Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

Kamerleden willen graag van mensen uit de praktijk horen hoe zij denken dat het personeelstekort het beste kan worden aangepakt. Daarom roept de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervaringsdeskundigen op om mee te denken. Zo signaleert de Kamercommissie VWS dat het groeiende personeelstekort één van de belangrijke uitdagingen van deze… Lees verder… Het bericht…


Veelvuldig gebruik sociale media leidt níet tot psychische en slaapproblemen

Gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp leidt niet tot slaap- en psychische problemen op de korte of langere termijn. Bij geen enkele leeftijdsgroep is sprake van een negatieve invloed van gebruik van sociale media. Ook bij eenzame mensen leidt dit gebruik niet tot meer problemen. Wél zijn er… Lees verder… Het bericht…


Autisme – geen aandoening maar een andere manier van denken

Wat als de wereld zou stoppen met het zien van autisme als abnormaal? Veel mensen met het Asperger-syndroom of autisme omhelzen hun toestand. Ze zoeken respect voor ‘neurodiversiteit’, geen behandeling. Toen Dawn-joy Leong op veertig jarige leeftijd werd gediagnosticeerd met het Asperger-syndroom had ze het gevoel dat er iets ontbrak. De… Lees verder… geen aandoening…


Vereniging Ypsilon heet vanaf nu MIND Ypsilon

Vanaf 1januari 2019 gaat de vereniging Ypsilon verder onder de naam MIND Ypsilon. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lidorganisatie van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid die deze keuze maakt. De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar… Lees verder… Het bericht…


Persoonlijk advies voor rokers die willen stoppen

Onderzoekers van de UvA hebben een programma ontwikkeld om rokers te helpen om te stoppen met roken. Met deze online tool krijgen rokers advies op maat om zo hun kans op een succesvolle stoppoging te vergroten. Met financiële steun van KWF kankerbestrijding en in samenwerking met Maastricht University wordt de effectiviteit… Lees verder… Het bericht…


Top 8 van de meest gelezen berichten in 2018

De laatste dag van het jaar 2018. Tijd om even terug te blikken. Wat waren de meest gelezen berichten in 2018?  Berichten over burn-out zijn goed vertegenwoordigd in deze top 8. 1. Herken de eerste symptomen van een burn-out Een burn-out  komt veel en steeds vaker voor. Ruim 1 op de 7… Lees verder… Het bericht…


5 redenen waarom hoogsensitieve mensen meer risico lopen op burn-out

Veel mensen ervaren dat ze overgevoelig zijn. Tegenwoordig heeft men daar ook een naam voor: HSP of hoogsensitief.  Hoogsensitieve mensen lopen meer risico op burn-out.  Vijf redenen hoe dit komt volgens nieuwetijdskind.com 1. Als hooggevoelig persoon beleef je de wereld heel intens Je raakt snel overweldigd door prikkels die andere mensen… Lees verder… Het bericht…