Nieuwe website over preventieve cognitive therapie tegen terugval depressie

Preventieve cognitieve therapie (PCT) kan het risico op terugval van depressie sterk verminderen, zo bleek uit onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Uit een nieuwe publicatie van het onderzoeksteam van Bockting blijkt ook dat de inzet van PCT kosteneffectief is. Om patiënten en zorgprofessionals met de methode in aanraking te… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.  Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben…. Lees verder… Het bericht

Lees verder

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

27 mei 2019- Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland en de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn) hun voorstellen toegelicht. Het werd helaas geen vliegende start, omdat werkgevers een aantal verslechteringen hebben voorgesteld die haaks staan op de ambitie van de…

Lees verder

Onderzoek naar een korte intensieve behandeling voor kinderen met tics

Op het 12e Europese congres over Tourette en ticstoornissen in Hannover, presenteerde onderzoeker in opleiding Annet Heijerman van het expertisecentrum DAT de eerste voorlopige resultaten van de pilotstudie naar Tackle your Tics: een korte, intensieve exposuretherapie voor kinderen met ticstoornissen. Ervaringsdeskundige Laura Beljaars ontving een prijs voor de beste posterpresentatie, over… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Congres met blik op de toekomst van de forensische psychiatrie

Bent u geïnteresseerd in innovatieve behandelmethodieken en -technieken binnen de forensische zorg? Het congres  Verder Kijken Verder Komen biedt inzicht in een aantal van deze recente innovaties. Hoe zal de forensische psychiatrie er over 10 jaar uitzien? In de forensische psychiatrie worden steeds meer technologische vernieuwingen ter verbetering van assessment en… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Minister Kaag wil team voor psychosociale noodhulp in crisisgebied

Mensen die getroffen zijn door een ramp of conflict moeten zo snel mogelijk psychosociale hulp krijgen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil daarom onder meer een internationale pool opzetten van experts op dit gebied die op verzoek van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en hulporganisaties direct kunnen afreizen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Hoe herken je een alcoholverslaving? 

Wanneer je merkt dat iemand in je naaste omgeving buitensporig veel alcohol drinkt, kan dit erg veel zorgen oproepen. Toch worden veel mensen onbewust al als alcoholist bestempeld, zonder dat gekeken wordt of er echt sprake is van een alcoholverslaving. Specialisten roepen dan ook op om niet zomaar een labeltje op… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Platform31 zoekt koplopers voor experiment Weer Thuis

De transformatie van het beschermd wonen is gaande, maar op veel woonvragen zoeken we nog naar antwoorden. Als we praten over wonen in de wijk of opnieuw zelfstandig wonen van mensen met psychische kwetsbaarheden, welke woonvormen zijn dan nodig? Of welke ondersteuning leidt tot een zachte landing in de wijk? Over… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Meer aandacht nodig voor PTSS bij mensen met laag IQ

Er is meer aandacht nodig voor PTSS bij mensen met laag IQ. Mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) die langdurend in zorg zijn in de ggz, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen met een gemiddeld IQ. Dit blijkt uit recent onderzoek van VGGNet, een onderdeel van GGNet, de… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Tekort in jeugdzorg is de schuld van koepelorganisatie VNG

Dat gemeenten zulke grote tekorten op de jeugdzorg hebben, is volgens hoogleraar Douwe Jan Elzinga vooral de schuld van hun eigen koepelorganisatie, de VNG. In zijn column in Binnenlands Bestuur stelt Elzinga dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij de overname van onder andere de jeugdzorgtaken in 2015 ondoordacht heeft gehandeld…. Lees verder… Het bericht

Lees verder

De hulp voor mensen met een verslaving moet anders

Gemeenten zien mensen met een verslaving als klanten en hulpverleners als winkelier, constateert Els Bransen. Maar de verslavingszorg is geen winkel. En mensen met een verslaving gedragen zich zelden als kooplustige klant. In Nederland zien we het graag zo: iemand heeft een probleem en gaat met een hulpvraag naar de huisarts… Lees verder… Het bericht

Lees verder

‘We zullen nooit weten wat de hoofdoorzaak van depressie is’

Werkdruk en problemen met psychische gezondheid lijken alleen maar toe te nemen, zowel bij medewerkers als studenten. In een serie verhalen gaat ErasmusMagazine op zoek naar oorzaken en oplossingen. Samen met een filosoof, een psychiater en Nina, een student die kampt met een depressie, zoeken zij naar oorzaken voor psychische problemen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

NZa: zorgprestatiemodel wordt nieuwe vorm van financiering GGZ per 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Reactie GGZ Nederland op vrijspraak GGz Eindhoven

Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van het OM tegen GGz Eindhoven, in het overlijden van een cliënt in 2013. De rechter heeft geoordeeld dat de instelling aan haar kerntaak heeft voldaan en geen schuld heeft aan het overlijden van de cliënt. Deze uitspraak is van grote betekenis… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Kwaliteitssystemen in GGZ hebben betreurenswaardig weinig impact

20 mei 2019 – HKZ, ISO, ROM. Het zijn slechts drie van de tientallen kwaliteitssystemen die bedoeld zijn om de kwaliteit van de zorg in de  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) te verbeteren. Helaas worden veel systemen niet (goed) gebruikt, zijn ze onbekend of ineffectief in het beantwoorden van relevante vragen, en vaak heeft niemand het overzicht over…

Lees verder

Helpt beter slapen bij ADHD? De relatie tussen nachtrust en ADHD

Nederlandse onderzoekers van Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nijmegen en PsyQ, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag, ontdekten dat er een opvallend verband is te leggen tussen licht, slaap en ADHD, zo valt te lezen in twee recente wetenschappelijke publicaties. Zij publiceerden een studie waaruit blijkt dat ADHD een oorzaak of juist… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Peter Dijkshoorn: Uithuisplaatsing van een kind is een catastrofe

16 mei 2019 – Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland en kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder bij Accare roept op om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop het stijgend aantal uithuisplaatsingen van kinderen kan worden verminderd. Dijkshoorn: ‘Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe elke keer onderzoekt of situaties…

Lees verder

Trauma’s bestrijden met partydrug MDMA en virtual reality

Veteranen die door een missie posttraumatische klachten oplopen, hebben vaak veel last van complexe en chronische klachten. Bijzonder hoogleraar Eric Vermetten zoekt naar nieuwe manieren om die hardnekkige klachten te helpen verwerken. Eén van de mogelijke medicijnen: de partydrug MDMA. Eric Vermetten herinnert het zich nog goed, het verhaal van die… Lees verder… Het bericht

Lees verder

MIND: Enquête gezondheidapps in de GGZ laat divers beeld zien

In de ggz wordt steeds meer gebruikgemaakt van apps en e-healthtoepassingen (hierna alleen apps genoemd), waarmee mensen kunnen werken aan hun (mentale) gezondheid. Daarom heeft MIND een enquête onder hun ggz-panel uitgezet om te achterhalen of mensen gebruikmaken van gezondheidapps, met welk doel ze dit doen en wat ze belangrijk vinden om met vertrouwen deze apps te kunnen gebruiken. Ruim 1100 mensen vulden de vragenlijst in. Ruim een derde van… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Openheid over psychische aandoening van naasten

15 mei 2019 –Vertellen over de psychische aandoening van je familielid of vriend(in) kan moeilijk zijn. Maar openheid helpt zowel hen als jou. Weet de omgeving wat er aan de hand is? Dan oordelen ze vaak minder hard dan wanneer ze geen achtergrond kennen. Kennis vergroten van je omgeving is één ding. Daarnaast kan het…

Lees verder

Uitbreiding behandelaanbod voor depressieve klachten bij ouderen door POH-GGZ

15 mei 2019 – De praktijkondersteuner (POH-GGZ) speelt een belangrijke rol in de behandeling van depressieve klachten bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Ter uitbreiding van hun behandelaanbod is nu de groepsinterventie ‘Op zoek naar zin’ beschikbaar. Voor deze groepsinterventie wordt gebruik gemaakt van life-review. Het ophalen, evalueren en betekenis toekennen aan herinneringen staat centraal. In ‘Op…

Lees verder

GGZ Nederland: Elk geweldsdelict is diep tragisch voor alle betrokkenen

15 mei 2019 – De samenleving is de afgelopen tijd geconfronteerd met geweldsdelicten waarbij ernstige (gedrags)gestoorde psychiatrische patiënten betrokken zijn. Anne Faber, de moord op de Belgische studente en nu de moorden in Den Haag en op de Brunssummerheide, zijn daar de wrange voorbeelden van.  Elk geweldsdelict is ontwrichtend en diep tragisch voor alle direct en indirect…

Lees verder

Hersenzenuw prikkelen in je oor voor minder angstklachten

Mensen lijken sneller hun angst af te leren wanneer je de hersenzenuw nervus vagus stimuleert met een apparaatje in het oor. Andreas Burger onderzocht in zijn promotieonderzoek bij Klinische psychologie nieuwe mogelijkheden voor behandeling van angstklachten. Promotie op 15 mei. Mensen worstelen met angstklachten die hen beperken in hun dagelijks leven. Burger… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Pleidooi voor parlementaire enquête over verzuipen van kleine GGZ-aanbieders

Kleinschaligheid, diversiteit en professionele ruimte en expertise zijn de afgelopen decennia helaas niet geassocieerd met goede en goedkope zorg. En zo worden veel kleine GGZ-aanbieders eruit geconcurreerd terwijl ze juist wel betere en goedkopere zorg leveren. Dat is een groot schandaal en daarom moet er een enquête komen. Dat vindt Frits… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Aantal verpleegkundigen toegenomen behalve in de GGZ en GHZ

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek. Eind 2017 werkten ruim 186 duizend geregistreerde verpleegkundigen in een beroep binnen of… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Denk mee over vernieuwing in de GGZ 

Iedereen vindt dat het anders moet in de GGZ, maar goede ideeën zijn zeldzaam en vaak lastig te implementeren. Eén van die goede ideeën is om niet óver, maar mét cliënten te praten. Maar hoe moet dat dan? Cliënten worden immers niet of nauwelijks cognitief uitgedaagd in de GGZ en raken… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Tien tips bij examenstress en doe de examenangsttest

Gisteren zijn de examens op de middelbare scholen weer begonnen. Dat zijn spannende tijden! Spanning voelen voor een examen is gezond. Maar sommige leerlingen worstelen met zoveel spanning, dat de examenstress hen teveel wordt. Het goede nieuws is dat er iets aan te doen is. ​MIND-psycholoog Jean-Pierre van de Ven geeft… Lees verder… Het bericht

Lees verder

8 miljoen voor versterking onafhankelijke cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntondersteuning. Mensen met een (complexe) zorg- of ondersteuningsvraag kunnen nu al in hun… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Meer dan 100 GGZ-instellingen vragen subsidie aan voor betere informatievoorziening

Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Van de 170 ggz-instellingen die in aanmerking kwamen voor deze subsidieregeling, hebben 131 de zogenoemde nulmeting ingevuld. Voor 1 mei 2019 konden ggz-instellingen kenbaar maken… Lees verder… Het bericht

Lees verder

NVA: 5 vragen en antwoorden over autisme en pesticiden

De afgelopen weken wordt er opeens veel gesproken over de mogelijke rol van pesticiden bij het ontstaan van autisme. De NVA zet de feiten op een rij. Vijf vragen over autisme en landbouwgif. 1  Waarom wordt er opeens zoveel gesproken over autisme en landbouwgif? Dat heeft te maken met twee recente… Lees verder… Het bericht

Lees verder

GGZ Nederland: ‘Wij hebben de gemeenten hard nodig ‘

De VNG heeft in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de financiële tekorten voor de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Mét de gemeenten is GGZ Nederland van mening dat een structurele en substantiële extra investering in de jeugdzorg en het sociale… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Anorexia coaches zijn een nieuw gevaarlijk fenomeen

9 mei 2019 – Een recent artikel in The Guardian beschrijft hoe duizenden jonge vrouwen met een eetstoornis via de anonieme chat app Kik prooi zijn voor zogeheten anorexia coaches. Via Kik, een populaire app onder kinderen en tieners, worden vele openbare anorexia groepen gehost. Nadat je jezelf hebt toegevoegd aan zo’n groep, kan je al…

Lees verder

Het beroep ervaringsdeskundige heeft een nieuwe naam nodig

Al jarenlang is er discussie over wie zich ervaringsdeskundig mag noemen. Iedereen lijkt iets anders te verstaan onder dat woord. De onduidelijkheid is toegenomen met de groei van het aantal banen en opleidingen. Trudy Jansen van de Veerkrachtcentrale pleit voor duidelijkheid. Dat kan door mensen die werken in ‘het beroep ervaringsdeskundige’… Lees verder… Het bericht

Lees verder

VNG pleit in open brief aan Kabinet voor extra budget voor jeugdzorg

Extra kosten die ontstaan door de toenemende vraag naar jeugdzorg en psychische zorg voor kwetsbare burgers mogen niet meer verhaald worden op Nederlandse gemeenten. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag in een paginagrote open brief in het Algemeen Dagblad (AD). Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg,… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Het verband tussen lage reactie op positieve informatie en depressie

​Doorgaans laten mensen sterke reacties zien op positieve of belonende ervaringen. Niet iedereen heeft dit echter in dezelfde mate: sommige mensen reageren minder sterk op positieve informatie en juist sterker op negatieve informatie. Zij hebben een zogenaamde lage positieve bias.  Charlotte Vrijen onderzocht in zeven verschillende studies het verband tussen een… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Kan mindfulness kinderen met autismespectrumstoornis helpen?

Anna Ridderinkhof onderzoekt of, waarvoor en hoe kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) en hun ouders kunnen profiteren van een op mindfulness gebaseerde training. Zo kijkt ze of het beoefenen van mindfulness empathie kan vergroten, en of de effecten afhankelijk zijn van autistische of narcistische trekken. Daarnaast bestudeert Ridderinkhof de MYmind-training, een training… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Landelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethode van dwangklachten

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de standaardbehandeling. Het effect van CGT is aangetoond in veel eerder onderzoek. Echter, niet iedereen die CGT afmaakt profiteert er (voldoende) van. Ook zijn er mensen… Lees verder… Het bericht

Lees verder

Documentaire: ‘Doodzonde’ – zelfdoding is nooit alleen

De documentaire ‘Doodzonde’ laat zien hoe de zelfdoding van twee jonge mensen het leven van betrokkenen op zijn kop zet. De film biedt een goede aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de dilemma’s, maar ook over de kansen van de samenwerking tussen naasten en professionals. Suïcidaliteit heeft enorme… Lees verder… zelfdoding is

Lees verder

Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantooruren

6 mei 2019 – Mensen die in een acute psychiatrische crisis terechtkomen dienen zo goed en zo snel mogelijk geholpen te worden. De crisisdienst van GGZ NHN heeft sinds kort ook na kantoortijd een meldpunt waar verwijzers acute crises kunnen melden. Daar vindt triage plaats met behulp van de landelijke triagewijzer GGZ en worden passende interventies…

Lees verder

Schade aan cerebellum op jonge leeftijd kan leiden tot autisme

Het cerebellum speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van sociaal gedrag en aanpassingsvermogen. Dat blijkt uit onderzoek van Aleksandra Badura naar het verband tussen beschadiging van dit hersengebied en autisme. Lange tijd dachten wetenschappers dat de kleine hersenen, ofwel het cerebellum, voornamelijk betrokken zijn bij de motoriek. Aleksandra Badura onderzocht… Lees verder… Het bericht

Lees verder