Minder ongecontracteerde zorg tast keuzevrijheid van de patient aan

In het kader van de stijgende zorgkosten wil het ministerie van VWS ongecontracteerde zorg ontmoedigen. Het NIP pleit juist voor gecontracteerde zorg met betere voorwaarden voor de professional. Het NIP ontving in op 9 november jl. november een brief van VWS inzake Ongecontracteerde zorg: Bevorderen contracteren (pdf). De daaropvolgende dag publiceerde…

Het bericht Minder ongecontracteerde zorg tast keuzevrijheid van de patient aan verscheen eerst op .

The following two tabs change content below.
In 2007 heb ik als coach-ondersteuner van de Cliëntenraad GGZ Leiden kort, een cliëntenraad voor mensen die ambulant in behandeling waren bij Rivierduinen, samen met Jeroen, cliëntenraadslid, een website voor deze cliëntenraad ontwikkelt. Om deze website minder statisch te maken had ik bedacht om nieuwtjes uit de GGZ te verzamelen en deze dagelijks op de website te zetten. In mijn werk als coach/ondersteuner is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en ik haalde dat nieuws van verschillende sites. Ik merkte dat een dergelijke verzamelsite van GGZnieuws niet bestond. Zo ontstond het idee om het nieuws te verzamelen, zodat het voor leden van cliëntenraden, collegae en medewerkers binnen de GGZ ook makkelijker zou worden om op de hoogte te blijven.